Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
13 gru 2016

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

cena : 850 zł + egzamin 250 zł

SZKOLENIE NA WSZYSTKIE RODZAJE WÓZKÓW JEZDNIOWYCH  kategorii II WJO ( elektryczne, spalinowe, gazowe).

W cenie uprawnienia na wymianę butli gazowych LPG !!!

Kategoria UDT: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Uprawnienia obejmują wózki podnośnikowe, unoszące, naładowne, ciągnikowe, niskiego i wysokiego składowania, czyli wszelkie rodzaje, z jakimi możemy spotkać się w pracy.

Istnieje dodatkowo możliwość wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu w językach: angielskim  lub niemieckim (za dodatkową opłatą 50 zł).

Czas trwania szkolenia ( Każdy z uczestników przychodzi  7  razy).
Na zajęciach praktycznych uczestnicy dzieleni są na grupy 3 osobowe).
Należy rozliczyć się pierwszego dnia szkolenia- gotówka lub przelew.
Firmy rozliczają się przelewem po otrzymaniu FV.

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

WRZESIEŃ  2022

Rozpoczynamy w dniu  14.09.2022 godz. 17:30 – 21:00  ul. Nasienna 11 A Stargard.

Tego dnia omawiamy przebieg szkolenia, wypełniamy wnioski egzaminacyjne, rozliczamy się (osoby prywatne) oraz pobierają Państwo materiały pomocnicze i szkoleniowe. Po wprowadzeniu odbędą się pierwsze zajęcia z teorii.

   Zapisy trwają !!!  (zgłoś swój udział klikając na dole strony lub w zakładce „ZGŁOSZENIE”  lub  telefonicznie 507863889 )

Gdy zgłoszenie do nas dotrze, otrzymasz potwierdzenie zapisania się na najbliższe szkolenie.
Skontaktujemy się z Tobą kilka dni przed szkoleniem, by potwierdzić uczestnictwo.

Po naszych kursach organizujemy   egzaminy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, na których  można potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT. Podejście do tego egzaminu jest  na obecny stan prawny obowiązkowe by zacząć pracę jako operator ( zmiana z sierpnia 2018 r.)
Egzamin zewnętrzny- UDT jest dodatkowo płatny  250 zł.
 
Nowe regulacje prawne:
⇒OBOWIĄZEK ZDANIA EGZAMINU UDT
10 sierpnia 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Według nowych przepisów osoby, które po szkoleniu na wózki nigdy nie podeszły do egzaminu zewnętrznego UDT (  nie był on obowiązkowy by pracować jako operator) będą zmuszone do zdania tego egzaminu by zachować ważność uprawnień.
Zgodnie z nowymi zapisami -imienne zezwolenia, wystawiane przez pracodawcę na podstawie zaświadczeń wydanych przez ośrodki szkoleniowe tracą ważność według daty ich wystawienia kolejno:
1)wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.;
3)wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
W związku z powyższym istnieje konieczność, by  kursanci po organizowanych szkoleniach podchodzili do egzaminów przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego.
 ⇒ TERMINOWOŚĆ UPRAWNIEŃ
W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym, zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed dniem 1.06.2019 r., zachowują ważność przez okres 5 lat (I WJO) 10 lat (II WJO), chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte.
Po upływie tego terminu  uprawnienia mogą zostać przedłużone na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek powinien być złożony  w UDT  na 3 miesiące przed datą końcową terminu ważności uprawnień. Jeśli się tych uprawnień nie przedłuży wówczas one samoistnie wygasają.
Do Kursantów, którzy przed 01.06.2019 r. zdali egzamin UDT (obojętnie w jakim terminie) – Państwa uprawnienia zachowują ważność do 01.01.2024 r.  (do 30.09.2023 r. należy złożyć wniosek w UDT o kontynuację uprawnień).
Składając wniosek należy oświadczyć, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia (2019-2024) osoba zainteresowana wykonywała czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym.
Do Kursantów, którzy po naszym szkoleniu nie podchodzili do egzaminu UDT ( nie był on obowiązkowy) – można podejść do egzaminu UDT w naszym ośrodku szkoleniowym.
Koszt seminarium przypominającego (omówienie testów plus część praktyczna) ( 2 spotkania popołudniowe) – 300 zł (plus egzamin UDT 250 zł) Łącznie 550 zł.
Koszt  podejścia do samego egzaminu UDT  – 400 zł ( gdy bez seminarium przypominającego).
Zapisywać się można poprzez e-mail biuro@centrumpartner.pl lub telefonicznie 507863889.
Rozpoczęcie zajęć w dniu rozpoczęcia kolejnego szkolenia na wózki.

Zgłoś udział!