Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
1 lt. 2018

BHP OKRESOWE DLA STANOWISK INŻYNIERYJNO- TECHNICZNYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla

 • Szkolenie jest przeznaczone dla:
   • pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenia realizujemy w formie kursu lub metodą samokształcenia kierowanego (e-learning).

Koszt szkolenia:

 • metodą  E-LEARNING:
   200 zł/os  100 zł/os niezależnie od ilości osób.
  Dla zleceń powyżej 15 osób cena ustalana indywidualnie.
  Zapraszamy do zakładki „e-learning”.
 • STACJONARNIE:
  200 zł/os (1-5 osób)
  160 zł/os (6-15 osób)
  120 zł/os (16-40 osób)
  100 zł/os (41-60 osób)
  Dla grup powyżej 60 osób lub stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Szkolenia stacjonarne realizujemy przy grupie min. 3 osób. (Pojedyncze zgłoszenia czekają, aż zbierze się minimalna grupa).
Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie w Stargardzie lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
Dla zleceń poniżej 16 osób doliczamy koszt dojazdu (gdy poza Stargardem).
Szkolenia za pomocą e-learningu realizujemy już od 1 osoby.

Terminy:

Te­­­r­min szko­­­­le­­­­nia stacjonarnego do­­­­sto­­­­so­­­­wu­­­­je­­­­my do wy­­­­ma­­­­gań Zle­­­­ce­­­­nio­­­­da­­­w­cy. Szko­­­­le­­­­nie mo­­­­że­­­­my prze­­­­pro­­­­wa­­­­dzić w sie­­­­dzi­­­­bie Zleceniodawcy lub w sa­­­­li szko­­­­le­­­­nio­­­­wej w siedzibie na­­­­szej fi­­­r­my.
Szkolenie to można także wykonać w formie e-learningu na naszej platformie wykonując je w wolnej chwili.
Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rza­dziej niż raz na 5 lat.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś udział!