Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 sty 2018

BHP OKRESOWE DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH I PRACODAWCÓW

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

   • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
   • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
   • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
   • udzielania pierwszej pomocy.

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

   • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
   • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników).

Szkolenia realizujemy w formie kursu lub metodą samokształcenia kierowanego (e-learning).

Koszt szkolenia:

 • metodą  samokształcenia:
   200 zł/os  100 zł/os niezależnie od ilości osób.
 • STACJONARNIE:
  200 zł/os (1-15 osób)
  160 zł/os (powyżej 15 osób)
  Dla grup powyżej 60 osób lub stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Szkolenia stacjonarne realizujemy przy grupie min. 3 osób. (Pojedyncze zgłoszenia czekają, aż zbierze się minimalna grupa).
Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie w Stargardzie lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Terminy:

Te­­­r­min szko­­­­le­­­­nia stacjonarnego do­­­­sto­­­­so­­­­wu­­­­je­­­­my do wy­­­­ma­­­­gań Zle­­­­ce­­­­nio­­­­da­­­w­cy. Szko­­­­le­­­­nie mo­­­­że­­­­my prze­­­­pro­­­­wa­­­­dzić w sie­­­­dzi­­­­bie Zleceniodawcy lub w sa­­­­li szko­­­­le­­­­nio­­­­wej w siedzibie na­­­­szej fi­­­r­my.

Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rza­dziej niż raz na 5 lat.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś udział!