Array

Chemiczne

Szkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa  przy produkcji, dystrybucji i gospodarce substancjami i preparatami niebezpiecznymi, szkodliwymi i trującymi.

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejęt­ności w zakresie:

  • Uregulowań prawnych w dziedzinie produkcji, gospodarki, transportu i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi.
  • Czynników chemicznych występujących w środowisku pracy.
  • Ryzyka zawodowego związanego z produkcją, dystrybucją, gospodarką oraz transportem substancji i preparatów niebezpiecznych.
  • Prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji związanej z gospodarką i obrotem substancjami i preparatami niebezpiecznymi.
  • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i składowaniu materiałów niebezpiecznych.

PARTNER Centrum Szkoleniowo-Doradcze Profesjonalne szkolenia dla firm oraz klientów indywidualnych. Kompleksowa obsługa firm w zakresie systemu zarządzania BHP i ppoż.

Szkolenia Stargard Szczeciński. Szkolenia BHP Stargard. Szkolenia UDT. Szkolenia menadżerskie.Szkolenia elektroenergetyczne SEP

START | SZKOLENIA | DORADZTWO BHP | ZGŁOSZENIE | GALERIA | KONTAKT

Projekt i realizacja: GOLDWEB - Projektowanie stron internetowych