eLearning
1 Uczestników zapisanych
Cena100PLN50PLN
Kup terazZarezerwuj miejsce

Już wkrótce to szkolenie będzie dostępne.

Na chwilę obecna trwają prace projektowe.

Dla kogo to szkolenie?

Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, także dla nauczycieli i innych osób, których praca kwalifikuje się jako praca biurowa.

Czas na realizację szkolenia: 30 dni ( szkolenie można zakończyć wcześniej ).

Forma szkolenia: metoda – samokształcenie kierowane realizowane przez Internet (e-learning)

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem Internetu.

Cena zawiera:

Dostęp do szkolenia BHP w formie e-learning,

egzamin online,

certyfikat – oryginał – przesyłka polecona,

pomoc i konsultacje w trakcie realizacji szkolenia.

Jak często robi się takie szkolenie?

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się do roku od zatrudnienia pracownika, a kolejne co 6 lat.

Moduł 1PRAWO PRACY
Część 1WPROWADZENIE
Część 2OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Część 3PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
Część 4KARY PORZĄDKOWE
Moduł 2RYZYKO ZAWODOWE
Moduł 3ERGONOMIA STANOWISKA PRACY
Część 6STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM
Część 7ERGONOMIA PODNOSZENIA I DŹWIGANIA
Moduł 4WYPADKI PRZY PRACY
Część 8TERMINILOGIA
Część 9WYPADKI W BIURZE- z życia wzięte
Moduł 5BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
Część 10SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY
Część 11POŻAR- JAK SIĘ ZACHOWAĆ
Moduł 6PIERWSZA POMOC
Część 12REGULACJE PRAWNE
Część 13POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY
Część 14WZYWANIE POMOCY
Część 15URAZ KRĘGOSŁUPA
Część 16OMDLENIE
Część 17ZAWAŁ SERCA
Część 18PADACZKA
Część 19KRWOTOK
Część 20CIAŁO OBCE
Część 21OPARZENIA
Część 22ZACHŁYŚNIĘCIE
Część 23ZATRUCIA
Część 24PORAŻENIE PRĄDEM
Część 25ZŁAMANIA
Moduł 7
Moduł 8
Egzamin końcowy