eLearning
2 Uczestników zapisanych
Cena150PLN90PLN
Kup terazZarezerwuj miejsce

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Moduł 1PRAWO PRACY
Część 1PODZIAŁ SZKOLEŃ BHP
Część 2WYMÓG PRAWNY
Moduł 2CEL PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
Moduł 3KOMU ROBIĆ INSTRUKTAŻ ?
Moduł 4CZAS TRWANIA INSTRUKTAŻU
Moduł 5ETAPY INSTRUKTAŻU
Część 6Przygotowanie do instruktażu.
Część 7Wstępna rozmowa z pracownikiem
Część 8Pokaz i objaśnienie sposobu wykonywania danych czynności z uwzględnieniem tych elementów, w których występują szczególne zagrożenia.
Część 9Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą prowadzącego instruktaż.
Część 10Samodzielna praca w obecności prowadzącego instruktaż.
Część 11Omówienie i ocena przebiegu nauki.
Moduł 6Jak mówić ????
Moduł 7Umiejętność słuchania
Moduł 8Ramowy program instruktażu stanowiskowego
Moduł 9Karta Szkolenia Wstępnego
Moduł 10ROZPORZĄDZENIA dodatkowe
Moduł 11film