Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Dofinansowanie szkoleń

SZKOLENIA DOFINANSOWANE

 JAK UZYSKAĆ FINANSOWANIE         

PORADNIK

Jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich lub pracowników w oparciu o szkolenia?

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych.

W 2018 roku  można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty NASZEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO.

Na naszej stronie odnajdziesz pełne informacje o projekcie.

Jako firma CENTRUM PARTNER  gotowi jesteśmy wesprzeć Cię w doborze szkoleń, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR (szczegóły o tym czym jest operator, BUR, rejestracja itp. w tekście poniżej).

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Z dofinansowania unijnego do szkoleń mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru tego samego województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, m.in. właśnie na szkolenia lub coaching.

 

UWAGA!
Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe i doradcze wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych.

CENTRUM PARTNER oczywiście posiada zweryfikowaną akredytację, a każde z naszych szkoleń może być objęte dofinansowaniem poprzez BUR.

 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwjou Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

 

Jaki jest poziom dofinansowania do szkoleń?

Finansowanie jakie można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa oraz założonych kryteriów. Szczegóły dotyczące województwa zachodniopomorskiego podajemy na końcu tego artykułu.

Jaki jest okres realizacji projektu dofinansowania do szkoleń?

Dofinansowanie do wybranych kursów i szkoleń będzie realizowane od roku 2017 aż do 2019 r.

7 kroków do otrzymania dofinansowania do szkoleń:

 • Sprawdź na naszej stronie internetowej w Zakładce „ SZKOLENIA STACJONARNE” czy któreś z proponowanych przez nas szkoleń jest odpowiednie dla Twoich pracowników. Jeśli tak, skontaktuj się z nami, a my umieścimy je w Bazie Usług Rozwojowych byś mógł otrzymać na nie dofinansowanie. (Uwaga! Na stronie BUR nie mamy wpisanych wszystkich szkoleń jakie oferujemy, ponieważ BUR wymaga, by dla każdego szkolenia określać datę rozpoczęcia, a tą chcielibyśmy ustalić bezpośrednio z KLIENTEM i po tym ustaleniu wprowadzić szkolenie do BUR).
 • Ty zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych  na stronie  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 • Skontaktuj się z operatorem w Twoim województwie, który pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak również zweryfikuje ramy wejścia do projektu oraz poziom dofinansowania. Listę operatorów z województwa zachodniopomorskiego podajemy na dole. Kim jest operator piszemy poniżej.
 • Podpisz Umowę z operatorem.
 • Zapisz się na szkolenie w CENTRUM PARTNER poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
 • My zrealizujemy szkolenie, Ty oceń je oraz opłać fakturę.
 • Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.

Kim jest operator?

Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Dysponuje ona i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.

Poniżej film jak zarejestrować się jako użytkownik w BUR:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczegółowe dane dotyczące dofinansowania

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Zachodniopomorskim
Całkowita kwota dofinansowania: 54 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od II kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Rekrutacja:II Kwartał 2017 (termin nie wyznaczony)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
 • 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

 

Operatorzy:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel: (91) 432 93 03 fax: (91) 488 26 26
email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
www.karrsa.pl

Biuro w Szczecinie:
Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233
email: m.gajewska@karrsa.pl

 

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-zachodniopomorskie