Array

Doradztwo BHP

CENTRUM PARTNER zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie systemu zarządzania BHP i ppoż. na zasadach outsourcingu.

Ponad wymaganymi przepisami polskiego prawa uprawnieniami właściciel CENTRUM PARTNER, a równocześnie opiekun firm pod względem BHP i ppoż - Anna Maliszewska-Smoter posiada wpis do rejestru IRCA - International Register of Certified Auditors (Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów z siedzibą w Londynie) jako Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparcu i normę OHSAS 18001.

 

W ramach współpracy oferujemy:

- Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.

- Analizę potrzeb szkoleniowych wymaganych przepisami prawa.

- Organizowanie i przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń BHP, pierwszej pomocy, ppoż., elektroenergetycznych.

- Opracowanie oceny ryzyka zawodowego.

- Opracowanie pełnej dokumentacji powypadkowej (w tym dokumentacji  do ZUS, GUS).

- Prowadzenie wymaganej przepisami prawa pracy pełnej dokumentacji z zakresu bhp.

- Opracowywanie analiz stanu BHP (audyty wewnętrzne).

- Bieżące informowanie Klienta o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.

- Przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

- Zlecanie badań środowiska pracy oraz prowadzenie rejestrów badań.

- Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.

- Pomoc w opracowaniu karty przydziałów odzieży roboczej, instrukcji bhp

- Współudział w  reprezentowaniu Klienta w przypadku kontroli zewnętrznych min.:PIP, PIS, audyty zewnętrzne, audyty klientowskie (także w języku angielskim)

- Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy oraz wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej – pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

- Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

- Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 

Usługi wykonywane są zarówno w ramach umów o stałej współpracy, jak i jednorazowych zleceń.

Ceny ustalane są  indywidualnie i uzależnione od ustalonego zakresu usługi oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Gwarantujemy optymalizację kosztów, dostosowując pakiet usług do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Zapraszamy do współpracy

Previous następna
OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 550 zł OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 550 zł   PROMOCJA CENOWA  STYCZEŃ/LUTY 2018 r. Czytaj więcej...
Szkolenie  SEP / SIMP Szkolenie SEP / SIMP   EKSPLOATACJA/DOZÓR/POMIARY 2016 SEP odnowienie uprawnień   Czytaj więcej...

PARTNER Centrum Szkoleniowo-Doradcze Profesjonalne szkolenia dla firm oraz klientów indywidualnych. Kompleksowa obsługa firm w zakresie systemu zarządzania BHP i ppoż.

Szkolenia Stargard Szczeciński. Szkolenia BHP Stargard. Szkolenia UDT. Szkolenia menadżerskie.Szkolenia elektroenergetyczne SEP

START | SZKOLENIA | DORADZTWO BHP | ZGŁOSZENIE | GALERIA | KONTAKT

Projekt i realizacja: GOLDWEB - Projektowanie stron internetowych