Array

Grupa II - ciepłownicza

Cel szkolenia
Seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (np. dla palaczy co).

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SIMP

Organizacja szkolenia
1 - 2 dni w formie seminarium

Opis szkolenia
W trakcie kursu uczestnik może uzyskać dwa typy uprawnień energetycznych w zakresie:
• eksploatacji
• dozoru

Rodzaj uprawnień
1. Kotły parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyłce ciepła powyżej 50 kW
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy od 50 kW
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50kW
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
7. Sprężerki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. Aparatura kontrolno - pomiarowa

W zależności od zajmowanego stanowiska pracy słuchacz podchodząc do egzaminu określa rodzaj i zakres wykonywanych czynności zawodowych: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno - pomiarowych.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia.

PARTNER Centrum Szkoleniowo-Doradcze Profesjonalne szkolenia dla firm oraz klientów indywidualnych. Kompleksowa obsługa firm w zakresie systemu zarządzania BHP i ppoż.

Szkolenia Stargard Szczeciński. Szkolenia BHP Stargard. Szkolenia UDT. Szkolenia menadżerskie.Szkolenia elektroenergetyczne SEP

START | SZKOLENIA | DORADZTWO BHP | ZGŁOSZENIE | GALERIA | KONTAKT

Projekt i realizacja: GOLDWEB - Projektowanie stron internetowych