Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
1 lut 2018

ELEKTROENERGETYCZNE E1 D1 SEP

Cel szkolenia
Seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (np. dla elektryków). Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SIMP lub SEP.

Organizacja szkolenia
3 dni w formie seminarium
odnowienie co 5 lat -1 dzień

Opis szkolenia
W trakcie kursu uczestnik może uzyskać dwa typy uprawnień energetycznych w zakresie:
• eksploatacji
• dozoru

Rodzaj uprawnień
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci energetycznej
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. Urządzenia elektrotermiczne
6. Urządzenia do elektrolizy
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. Elektryczna sieć trakcyjna
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa

W zależności od zajmowanego stanowiska pracy słuchacz podchodząc do egzaminu określa rodzaj i zakres wykonywanych czynności zawodowych: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno – pomiarowych.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia.

Koszt szkolenia:
Dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych: 740 zł +egzamin (260 zł) za jedno uprawnienie.
Odnowienie uprawnień – (1 dzień- seminarium oraz egzamin) 540 zł +egzamin (260 zł).
Duże zniżki dla grup zorganizowanych (nawet do 50 % ceny).

Przy pojedynczych zgłoszeniach z realizacją szkolenia czekamy, aż zbierze się minimalna grupa.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś udział!