Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 sty 2018

SUWNICE

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy jako operator wybranego typu SUWNIC oraz zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Czas trwania szkolenia :  ok. 6 spotkań ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć dla grup zorganizowanych.)

Uprawnienia:
Każdy uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Egzaminy odbywają się w siedzibie Centrum PARTNER w Stargardzie lub w siedzibie Zleceniodawcy.
Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do obsługi określonego typu urządzeń wydane przed UDT.

Klasyfikacja urządzeń:
Kategoria II S (najczęściej spotykane)
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (sterowane z poziomu roboczego)
Kategoria I S
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (sterowanie z kabiny)

Koszt szkolenia dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych:
IIS  1250 zł +egzamin UDT (250 zł).
IS  1750 zł +egzamin UDT (250 zł).
Zniżki dla grup zorganizowanych.

Zgłoś udział!