Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 Sty 2018

WÓZKI WIDŁOWE kat. II WJO

Celem kursu jest przygotowanie do pracy jako operator wózka jezdniowego (wszystkie typy wózków jezdniowych- gazowe, elektryczne, spalinowe).

Czas trwania szkolenia: ok. 1,5 tygodnia (6 spotkań) ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć dla grup zorganizowanych / firm.)

Uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem:
-zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim ( można dokupić w języku angielskim tzw. „certyfikat unijny” lub niemieckim- 50 zł)
-zezwolenia uprawniającego do kierowania wózkami jezdniowymi
-zezwolenia do wymiany butli LPG.

Uzyskanie uprawnień II WJO jest równoznaczne z uzyskaniem także uprawnień do obsługi wózków III WJO..

Dodatkowe uprawnienia („państwowe”):
Każdy uczestnik po szkoleniu może przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego ( egzamin UDT).
Egzaminy odbywają się w siedzibie Centrum PARTNER w Stargardzie lub w siedzibie Zleceniodawcy.
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi określonego typu urządzeń wydane przed UDT (tzw. zaświadczenie kwalifikacyjne).

 
Uwaga !!
10 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Według nowych przepisów osoby, które po szkoleniu na wózki nigdy nie podeszły do egzaminu zewnętrznego UDT (  nie był on obowiązkowy by pracować jako operator) będą zmuszone do zdania tego egzaminu by zachować ważność uprawnień.
Zgodnie z nowymi zapisami -imienne zezwolenia, wystawiane przez ośrodki szkoleniowe tracą ważność według daty ich wystawienia kolejno:
1)wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2)wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3)wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
W związku z powyższym zaleca się by kursanci po organizowanych szkoleniach podchodzili do egzaminów przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Do Kursantów, którzy  po naszym szkoleniu zdali egzamin UDT ( obojętnie w jakim terminie) – Państwa uprawnienia zachowują ważność !!!
Do Kursantów, którzy po naszym szkoleniu nie podchodzili do egzaminu UDT ( nie był on obowiązkowy) – można podejść do egzaminu UDT w naszym ośrodku szkoleniowym.
Już wkrótce przygotujemy dla Państwa ofertę egzaminów oraz spotkań przypominających wiedzę z zakresu egzaminu.

UWAGA !!! CENOWA PROMOCJA!!!
Najbliższe szkolenie w cenie 500 zł !!! (poprzednia cena 650 zł)
Zapisz się już dziś !!!

Kategorie uprawnień:

Wózki jezdniowe podnośnikowe

 

III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane. Rodzaj wózka specjalizowanego:

–     z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,

–     ze zmiennym wysięgiem.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś udział!