Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 styczeń 2018

WÓZKI WIDŁOWE kat. II WJO

Celem kursu jest przygotowanie do pracy jako operator wózka jezdniowego (wszystkie typy wózków jezdniowych- gazowe, elektryczne, spalinowe).

Czas trwania szkolenia: ok. 1,5 tygodnia (6 spotkań) ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć dla grup zorganizowanych / firm.)

Po naszych kursach organizujemy   egzaminy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, na których  można potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT. Podejście do tego egzaminu jest  na obecny stan prawny obowiązkowe by zacząć pracę jako operator ( zmiana z sierpnia 2018 r.)
Egzamin zewnętrzny- UDT jest dodatkowo płatny  200 zł.
 
Nowe regulacje prawne:
⇒OBOWIĄZEK ZDANIA EGZAMINU UDT
10 sierpnia 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Według nowych przepisów osoby, które po szkoleniu na wózki nigdy nie podeszły do egzaminu zewnętrznego UDT (  nie był on obowiązkowy by pracować jako operator) będą zmuszone do zdania tego egzaminu by zachować ważność uprawnień.
Zgodnie z nowymi zapisami -imienne zezwolenia, wystawiane przez pracodawcę na podstawie zaświadczeń wydanych przez ośrodki szkoleniowe tracą ważność według daty ich wystawienia kolejno:
1)wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.;
3)wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
W związku z powyższym istnieje konieczność, by  kursanci po organizowanych szkoleniach podchodzili do egzaminów przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego.
 ⇒ TERMINOWOŚĆ UPRAWNIEŃ
W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym, zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed dniem 1.06.2019 r., zachowują ważność przez okres 5 lat (I WJO) 10 lat (II WJO), chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte.
Po upływie tego terminu  uprawnienia mogą zostać przedłużone na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek powinien być złożony  w UDT  na 3 miesiące przed datą końcową terminu ważności uprawnień. Jeśli się tych uprawnień nie przedłuży wówczas one samoistnie wygasają.
Do Kursantów, którzy  po naszym szkoleniu  przed 2019 rokiem zdali egzamin UDT ( obojętnie w jakim terminie) – Państwa uprawnienia zachowują ważność !!!
Do Kursantów, którzy po naszym szkoleniu nie podchodzili do egzaminu UDT ( nie był on obowiązkowy) – można podejść do egzaminu UDT w naszym ośrodku szkoleniowym.
Koszt seminarium przypominającego teorię ( 3 spotkania po 4h) – 300 zł
Koszt  samego egzaminu UDT  – 300 zł
Zapisywać się można poprzez e-mail biuro@centrumpartner.pl lub telefonicznie 507863889.
Rozpoczęcie zajęć w dniu rozpoczęcia kolejnego szkolenia na wózki.
Koszt seminarium przypominającego teorię ( 3 spotkania po 4h) – 300 zł (plus egzamin UDT 200 zł). Łącznie 500 zł.
Koszt  podejścia do samego egzaminu UDT  – 300 zł ( gdy bez seminarium przypominającego).
Zapisywać się można poprzez e-mail biuro@centrumpartner.pl lub telefonicznie 507863889.
Rozpoczęcie zajęć w dniu rozpoczęcia kolejnego szkolenia na wózki.

Najbliższe szkolenie na operatora  w cenie 700 zł  plus egzamin UDT 200 zł !!!
Zapisz się już dziś !!!

Kategorie uprawnień:

Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane brak tej kategorii wózków od 01.06.2019 r.
dawniej 

 II WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
dawniej

I WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś udział!