Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 sty 2018

WÓZKI JEZDNIOWE SPECJALIZOWANE (dawniej kat I WJO)

Celem kursu jest przygotowanie do pracy jako operator wózka specjalizowanego I WJO  ze zmiennym wysięgnikiem lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem (egzamin odbywa się na jednym rodzaju wózka, ale uprawnienia UDT dostajemy na wszystkie rodzaje).


Czas trwania szkolenia : 8 spotkań ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć dla grup zorganizowanych, dla firm.)

Uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT .

Uzyskanie uprawnień I WJO jest równoznaczne z uzyskaniem także uprawnień do obsługi wózków kategorii II WJO oraz III WJO.

Koszt szkolenia dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych: 1750 zł +egzamin UDT (250 zł).
Przewidujemy zniżki dla grup zorganizowanych.

Kategorie uprawnień:

Wózki jezdniowe podnośnikowe

 

 

III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane  
 II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.  
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

 

–     z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,

–     ze zmiennym wysięgnikiem.

Zgłoś udział!