Trening prowadzony jest przez Certyfikowanego trenera FRIS, dyplomowanego coacha i doradcę zawodowego, trenera biznesu, socjoterapeutę.

Przygotowując poszczególne szkolenia badamy potrzeby organizacji i bezpośrednich uczestników warsztatu, aby jak najlepiej dopasować program do indywidualnych  potrzeb. Ma to wpływ na wyższą efektywność warsztatu. W trakcie zajęć wykorzystujemy głównie metody aktywne, które angażują grupę, co jest gwarantem lepszego przyswojenia poruszanych treści.

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem efektywności pracy Twojego zespołu, wyszkoleniem profesjonalnych menedżerów, lepszym przepływem informacji i lepszą współpracą grupy, zgłoś się do nas.

Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie.