POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument – Polityka Prywatności Platformy Szkoleniowej www.centrumpartner.pl określa tryb i zasady dostępu do informacji, znajdujących się na urządzeniu Użytkownika/Klienta/Uczestnika, za pomocą tzw. plików Cookies, wykorzystywanych w procesie realizacji usług na rzecz wyżej wymienionych podmiotów przez właściciela Platformy Szkoleniowej – firmę CENTRUM PARTNER.

 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności określa się następujące definicje:

 1. Administrator – firma CENTRUM PARTNER , będąca właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za działanie Platformy Szkoleniowej, na której świadczy usługi drogą elektroniczną, znajdującej się pod adresem internetowym WWW.centrumpartner.pl oraz adresami, przekierowującymi Użytkownika/Klienta/Uczestnika do wyżej wymienionego Serwisu.
 2. Pliki Cookies – pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których Użytkownik/Klient/Uczestnik korzysta z zasobów Platformy Szkoleniowej. Administrator gwarantuje, że pliki Cookies wykorzystywane są WYŁĄCZNIE w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i umożliwienia Użytkownikowi/Klientowi/Uczestnikowi przeglądania zasobów Serwisu.
 3. Urządzenie – dowolne urządzenie, za pomocą którego w sposób legalny Użytkownik/Klient/Uczestnik uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu.
 1. PLIKI COOKIES
 2. Administrator zapewnia, że wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług pliki cookies są bezpieczne dla Użytkownika/Klienta/Uczestnika i nie umożliwiają Administratorowi instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na urządzeniu Użytkownika/Klienta/Uczestnika. Pliki cookies służą jedynie identyfikacji sprzętu i oprogramowania Użytkownika/Klienta/Uczestnika (wykorzystywanej przeglądarki internetowej) w celu indywidualnego dostosowania Serwisu dla potrzeb konkretnego Użytkownika/Klienta/Uczestnika. Platforma Szkoleniowa www.centrumpartner.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Pliki cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika/Klienta/Uczestnika w trakcie korzystania przez niego z zasobów Serwisu i pozostające tam do czasu zakończenia sesji (zamknięcia okna przeglądarki internetowej). Pliki te są usuwane po zakończeniu sesji przez Użytkownika/Klienta/Uczestnika. Za pomocą tych plików cookies nie są gromadzone żadne dane osobowe Użytkownika/Klienta/Uczestnika, jak również żadne informacje poufne, znajdujące się na urządzeniu Użytkownika/Uczestnika/Klienta.

Pliki cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika/Klienta/Uczestnika, pozostające tam do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta/Uczestnika. Za pomocą tych plików cookies nie są gromadzone żadne dane osobowe Użytkownika/Klienta/Uczestnika, jak również żadne informacje poufne, znajdujące się na urządzeniu Użytkownika/Uczestnika/Klienta.

 1. Użytkownik/Klient/Uczestnik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, pozostawione na swoim urządzeniu na skutek korzystania z zasobów Serwisu. Po usunięciu plików cookies ze swojego urządzenia Użytkownik/Klient/Uczestnik nadal ma możliwość korzystania z zasobów Serwisu, poza tymi zasobami, które ze swej natury wymagają używania plików cookies (takich, jak np. możliwość wzięcia udziału w kursie, pobierania plików).

 

 1. Pliki cookies serwisu www.centrumpartner.pl wykorzystywane są w następujących celach:
 • uwierzytelniania Użytkownika/Klienta/Uczestnika w Serwisie
 • utrzymania po zalogowaniu się Klienta/Uczestnika jego sesji na czas trwania, w którym pozostaje on zalogowany i umożliwienia mu w ten sposób korzystania z zasobów Serwisu bez konieczności logowania się na każdej podstronie Serwisu
 • analizy ruchu Użytkowników/Klientów/uczestników w Serwisie celem zwiększenia efektywności i użyteczności Serwisu
 • tworzenia anonimowych statystyk zaangażowania Użytkowników/Klientów/Uczestników celem ulepszenia struktury Serwisu
 • zbierania danych statystycznych za pomocą narzędzia Google Analytics (Administratorem cookies jest w tym przypadku Google Inc. z siedzibą w USA)
 • zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania i niezawodności Serwisu.
 • POZOSTAŁE
 1. Użytkownik/Klient/Uczestnik ma prawo w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia, dotyczące przechowywanych na jego urządzeniu plików cookies, pozostawionych na skutek użytkowania Serwisu. Zmiany tych ustawień Użytkownik/Klient/Uczestnik może dokonać samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z zasobów Serwisu.
 2. Użytkownik/Klient/Uczestnik ma świadomość, iż usunięcie bądź zmiana plików cookies, pozostawionych na skutek użytkowania zasobów Serwisu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności może mieć wpływ na udział w szkoleniach, udostępnianych w Serwisie.