Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla

 • Szkolenie jest przeznaczone dla:
   • pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenia realizujemy w formie kursu lub metodą samokształcenia kierowanego.

Koszt szkolenia:

 • metodą  samokształcenia kierowanego:
   200 zł/os  150 zł/os niezależnie od ilości osób.
 • STACJONARNIE:
  200 zł/os

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Szkolenia stacjonarne realizujemy przy grupie min. 3 osób. (Pojedyncze zgłoszenia czekają, aż zbierze się minimalna grupa).
Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie w Stargardzie lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Terminy:

Te­­­r­min szko­­­­le­­­­nia stacjonarnego do­­­­sto­­­­so­­­­wu­­­­je­­­­my do wy­­­­ma­­­­gań Zle­­­­ce­­­­nio­­­­da­­­w­cy. Szko­­­­le­­­­nie mo­­­­że­­­­my prze­­­­pro­­­­wa­­­­dzić w sie­­­­dzi­­­­bie Zleceniodawcy lub  w siedzibie na­­­­szej fi­­­r­my.
Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rza­dziej niż raz na 5 lat.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.