Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

   • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
   • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
   • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
   • udzielania pierwszej pomocy.

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

   • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
   • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników).

Szkolenia realizujemy w formie kursu lub metodą samokształcenia kierowanego (e-learning).

Koszt szkolenia:

STACJONARNE:

 • 200 zł/os

METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO:

 • 150 zł/os

Dla grup zorganizowanych lub stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie w Stargardzie lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia metodą samokształcenia kierowanego lub on-line w czasie rzeczywistym.

Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rza­dziej niż raz na 5 lat.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.