Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  1. Regulacji prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasad i metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  3. Zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyn charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków oraz związanej z nimi profilaktyki.

Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu, wykładu, pogadanki, omówienia zagrożeń występujących na stanowiskach zajmowanych przez kursantów, okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Koszt szkolenia:
120 zł/os (1-5 osób)
100 zł/os (6-20 osób)
Dla zleceń powyżej 20 osób lub stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Szkolenia realizujemy przy grupie min. 3 osób. (Pojedyncze zgłoszenia czekają, aż zbierze się minimalna grupa).
Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie w Stargardzie lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.