Szkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa  przy produkcji, dystrybucji i gospodarce substancjami i preparatami niebezpiecznymi, szkodliwymi i trującymi.

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Czynników chemicznych występujących w środowisku pracy.
 • Ryzyka zawodowego związanego z produkcją, dystrybucją, gospodarką oraz transportem używanych substancji i preparatów niebezpiecznych.
 • Prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji związanej z gospodarką i obrotem substancjami i preparatami niebezpiecznymi.
 • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i składowaniu materiałów niebezpiecznych.

Szkolenie przygotowywane jest na podstawie wcześniejszych informacji uzyskanych od firmy nt. stosowanych substancji chemicznych. Szkolenie stacjonarne „szyjemy na miarę” .

Koszt szkolenia:

 • STACJONARNIE 
  250 zł/os (1-5 osób)
  200 zł/os (6-15 osób)
  180 zł/os (powyżej 16 osób)

  Dla stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.