Cel szkolenia
Seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (np. dla palaczy co).

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SIMP

Organizacja szkolenia
3 dni w formie seminarium
odnowienie co 5 lat -1 dzień

Opis szkolenia
W trakcie kursu uczestnik może uzyskać dwa typy uprawnień energetycznych w zakresie:
• eksploatacji
• dozoru

Rodzaj uprawnień
1. Kotły parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyłce ciepła powyżej 50 kW
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy od 50 kW
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50kW
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
7. Sprężerki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa

W zależności od zajmowanego stanowiska pracy słuchacz podchodząc do egzaminu określa rodzaj i zakres wykonywanych czynności zawodowych: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno – pomiarowych.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia.

Koszt szkolenia:
Gdy pierwszy raz– dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych: 1100 zł +egzamin (430 zł) za jedno uprawnienie.
Odnowienie uprawnień – (1 dzień- seminarium oraz egzamin) 800 zł +egzamin (430 zł).
Zniżki dla grup zorganizowanych.

Przy pojedynczych zgłoszeniach z realizacją szkolenia czekamy, aż zbierze się minimalna grupa.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.