Cel szkolenia
Seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających,   przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (np. dla instalatorów gazowych).

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SIMP.

Organizacja szkolenia
1 dzień formie seminarium- odnowienie uprawnień

Opis szkolenia
W trakcie kursu uczestnik może uzyskać dwa typy uprawnień energetycznych w zakresie:
• eksploatacji
• dozoru

Rodzaj uprawnień
1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe)
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
6. Urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu do 5 kPa
7. Urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. Turbiny gazowe
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa

W zależności od zajmowanego stanowiska pracy słuchacz podchodząc do egzaminu określa rodzaj i zakres wykonywanych czynności zawodowych: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno – pomiarowych.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia.

Koszt szkolenia:
Gdy pierwszy raz– dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych: 1100 zł +egzamin (430 zł) za jedno uprawnienie.
Odnowienie uprawnień – (1 dzień- seminarium oraz egzamin) 800 zł +egzamin (430 zł).
Zniżki dla grup zorganizowanych.

Przy pojedynczych zgłoszeniach z realizacją szkolenia czekamy, aż zbierze się minimalna grupa.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.