Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy jako operator podestów ruchomych przejezdnych oraz zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu ( w całej kategorii).

Czas trwania szkolenia :  ok. 6 spotkań ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć dla grup zorganizowanych.)

Uprawnienia:
Każdy uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Egzaminy odbywają się w siedzibie Centrum PARTNER  w Stargardzie lub w siedzibie Zleceniodawcy.

Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do obsługi określonego typu podestów ruchomych wydane przed UDT.

Koszt szkolenia dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych:
1300 zł +egzamin UDT (300 zł)
Zniżki dla grup zorganizowanych

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.