Celem kursu jest przygotowanie do pracy jako operator wózka specjalizowanego I WJO  ze zmiennym wysięgnikiem lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem (egzamin odbywa się na jednym rodzaju wózka, ale uprawnienia UDT dostajemy na wszystkie rodzaje).

Czas trwania szkolenia : 8 spotkań ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć i ustalenia terminów porannych lub weekendowych dla grup zorganizowanych / firm .)

Uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT .

Uzyskanie uprawnień I WJO jest równoznaczne z uzyskaniem także uprawnień do obsługi wózków kategorii II WJO oraz III WJO.

Koszt szkolenia dla osób indywidualnych lub pojedynczych zgłoszeń firmowych: 1800 zł +egzamin UDT (300 zł). 

Łącznie 2100 zł
Przewidujemy zniżki dla grup zorganizowanych.

Kategorie uprawnień:

Wózki jezdniowe podnośnikowe
 II WJO (dawna nazwa  kategorii) Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
I WJO(dawna nazwa  kategorii) Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane. –     z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,–     ze zmiennym wysięgnikiem.