Celem kursu jest przygotowanie do pracy jako operator wózka jezdniowego (wszystkie typy wózków jezdniowych bez ograniczeń wysokości – gazowe, elektryczne, spalinowe).

Czas trwania szkolenia:  7 spotkań popołudniowych w dni robocze ( Istnieje możliwość intensyfikacji zajęć i ustalenia terminów porannych lub weekendowych dla grup zorganizowanych / firm .)

Po szkoleniu organizujemy egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, na którym  można potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT. Podejście do tego egzaminu jest  na obecny stan prawny obowiązkowe by zacząć pracę jako operator ( zmiana z sierpnia 2018 r.)
 
Koszt szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe (IIWJO) wszystkich rodzajów to obecnie 1000 zł plus egzamin 300 zł               
Łącznie 1300 zł

Zapisywać się można poprzez e-mail biuro@centrumpartner.pl ,  telefonicznie 507863889 lub na głównej stornie w zakładce „Zgłoś się na szkolenie”.
 
 
Uwaga!
Nowe regulacje prawne:
⇒OBOWIĄZEK ZDANIA EGZAMINU UDT
10 sierpnia 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Według nowych przepisów osoby, które po szkoleniu na wózki nigdy nie podeszły do egzaminu zewnętrznego UDT (  nie był on obowiązkowy by pracować jako operator) będą zmuszone do zdania tego egzaminu by zachować ważność uprawnień.
Zgodnie z nowymi zapisami -imienne zezwolenia, wystawiane przez pracodawcę na podstawie zaświadczeń wydanych przez ośrodki szkoleniowe tracą ważność według daty ich wystawienia kolejno:
1)wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.;
3)wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
W związku z powyższym istnieje konieczność, by  kursanci po organizowanych szkoleniach podchodzili do egzaminów przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego.
 ⇒ TERMINOWOŚĆ UPRAWNIEŃ
W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym, zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed dniem 1.06.2019 r., zachowują ważność przez okres 5 lat (I WJO) 10 lat (II WJO), chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte.
Po upływie tego terminu  uprawnienia mogą zostać przedłużone na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek powinien być złożony  w UDT  na 3 miesiące przed datą końcową terminu ważności uprawnień. Jeśli się tych uprawnień nie przedłuży wówczas one samoistnie wygasają.
Do Kursantów, którzy  po naszym szkoleniu  przed 01.06.2019 roku byli zgłoszeni na egzamin UDT  – Państwa uprawnienia utraciły ważność 01.01.2024 r. 
Jeśli nie przedłużyli Państwo zaświadczenia, należy ponownie zdać egzamin przed komisją UDT.
Do Kursantów, którzy po szkoleniu nie podchodzili do egzaminu UDT  (nie był on obowiązkowy) – można podejść do egzaminu UDT w naszym ośrodku szkoleniowym.
  • Koszt zajęć przypominających  ( testy oraz praktyka) – 300 zł, koszt egzaminu UDT  – 300 zł

Łącznie 600 zł

  • Koszt  podejścia do samego egzaminu UDT  – 400 zł ( gdy bez seminarium przypominającego).

Kategorie uprawnień:

Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane brak tej kategorii wózków od 01.06.2019 r.
dawniej II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem obecnie
dawniej I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) obecnie

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.